ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Aktuality

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LISTOPAD 2018

Zveřejněno: 26.10.2018

 

Upozorňujeme uživatele, že v termínech 

 
01. 11. 2018 (17:00 - 23:59)
08. 11. 2018 (17:00 - 23:59)
15. 11. 2018 (17:00 - 23:59)
22. 11. 2018 (17:00 - 23:59)
29. 11. 2018 (17:00 - 23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.


Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN 2018

Zveřejněno: 10.10.2018

  

Upozorňujeme uživatele, že v termínech 

 
11. 10. 2018 (17:00 - 23:59)
18. 10. 2018 (17:00 - 23:59)
25. 10. 2018 (17:00 - 23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.


Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

Znalostní báze obsahuje již více než 5 000 aktivních objektů

Zveřejněno: 31.8.2018

 

Ve znalostní bázi (databáze informací) systému EnviHELP se v současné chvíli nachází více než 5 000 aktivních objektů z různých oblastí životního prostředí. Ve znalostní bázi k 31. 8. 2018 naleznete následující objekty:
 
  • 1898 Pojmů výkladového slovníku
  • 851 produktů (dokumentů, formulářů) - produktem se rozumí formulář či jiná písemnost, kterou žadatel vkládá do procesu na začátku či během průběhu životní situace, nebo naopak písemný výstup tohoto procesu, který úřad vydává žadateli
  • 592 Legislativních předpisů
  • 571 popisů agend - pod pojmem agenda naleznete souhrn činností spočívajících ve výkonu vymezeného okruhu vzájemně souvisejících činností v rámci působnosti orgánu veřejné moci
  • 577 nejčastěji kladených dotazů FAQ - pro potřeby systému EnviHELP jde o dokumenty (speciální typ objektu) uložené ve ZB (znalostní bázi) a obsahující dotazy, u nichž se předpokládá, že budou často pokládány uživateli anebo jsou již často pokládány; dokument ke každému dotazu obsahuje patřičnou strukturovanou odpověď, která je průběžně aktualizována (doplňována) na základě zkušeností s vývojem frekvence kladených dotazů
  • 370 řešení životních situací - postup, informace pro veřejnost jak postupovat a co je potřebné k řešení určitého záměru; struktura životní situace odpovídá vyhlášce Ministerstva vnitra č. 442/2006 Sb. a je rozšířena o výklad všech atributů a o některé další atributy, které vyžaduje znalostní báze
  • 207 jiných dokumentů - objekt ZB, který nepatří do jiných specifických typů, ale který je třeba v ZB evidovat (např. Nápovědy ISPOP, Věstníky MŽP, metodické pokyny, výklady atd.); vlastnosti jiného dokumentu umožňují díky své obecnosti popsat prakticky jakýkoliv potřebný objekt.

Pro usnadnění orientace v problematice životního prostředí pro Vás náš tým expertů bude i nadále připravovat nové objekty a průběžně aktualizovat databázi stávajících.
Nemůžete ve znalostní bázi nalézt řešení Vašich problémů? Napište nám prostřednictvím tlačítka "Zaslat dotaz". Pomůžete nám vylepšit EnviHELP.

 

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ZÁŘÍ 2018

Zveřejněno: 31.8.2018

 

Upozorňujeme uživatele, že v termínech 

 
13. 09. 2018 (17:00 - 23:59)
20. 09. 2018 (17:00 - 23:59)
27. 09. 2018 (17:00 - 23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.


Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - SRPEN 2018

Zveřejněno: 2.8.2018

Upozorňujeme uživatele, že v termínech 

 
02. 08. 2018 (17:00 - 23:59)
09. 08. 2018 (17:00 - 23:59)
16. 08. 2018 (17:00 - 23:59)
23. 08. 2018 (17:00 - 23:59)
30. 08. 2018 (17:00 - 23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.


Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ČERVENEC 2018

Zveřejněno: 9.7.2018

 

Upozorňujeme uživatele, že v termínech 

 
12. 07. 2018 (17:00-23:59)
19. 07. 2018 (17:00-23:59)
26. 07. 2018 (17:00-23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.


Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ČERVEN 2018

Zveřejněno: 5.6.2018

 
Upozorňujeme uživatele, že v termínech 
 

07. 06. 2018 (17:00-23:59)
14. 06. 2018 (17:00-23:59)
21. 06. 2018 (17:00-23:59)
28. 06. 2018 (17:00-23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.

 

Plánované odstávky jsou spojené s nezbytnou údržbou a úpravou systému a jsou v dostatečném předstihu zveřejňovány Provozovatelem na stránkách www.ispop.cz. Údržba systému může být učiněna kdykoliv během provozu, nejvýše však jedenkrát v kalendářním týdnu. V době odstávky je snížena dostupnost systému, případně systém nemusí být dostupný vůbec.

 

Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - KVĚTEN 2018

Zveřejněno: 3.5.2018

 
Upozorňujeme uživatele, že v termínech 
 

03. 05. 2018 (18:00-23:59)
10. 05. 2018 (18:00-23:59)
17. 05. 2018 (16:00-23:59)
24. 05. 2018 (18:00-23:59)
31. 05. 2018 (18:00-23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.

 

Plánované odstávky jsou spojené s nezbytnou údržbou a úpravou systému a jsou v dostatečném předstihu zveřejňovány Provozovatelem na stránkách www.ispop.cz. Údržba systému může být učiněna kdykoliv během provozu, nejvýše však jedenkrát v kalendářním týdnu. V době odstávky je snížena dostupnost systému, případně systém nemusí být dostupný vůbec.

 

Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - DUBEN 2018

Zveřejněno: 12.4.2018

 
Upozorňujeme uživatele, že v termínech 

 

12. 04. 2018 (18:00-23:59)
19. 04. 2018 (18:00-23:59)
26. 04. 2018 (18:00-23:59)

 

proběhne plánovaná odstávka systému ISPOP, během které bude snížena dostupnost systému. Současně může v uvedeném termínu dojít k omezení dostupnosti systému EnviHELP.

 

Za způsobené komplikace se omlouváme.

Informace o případných změnách budou včas zveřejněny.

 

Plánované odstávky jsou spojené s nezbytnou údržbou a úpravou systému a jsou v dostatečném předstihu zveřejňovány Provozovatelem na stránkách www.ispop.cz. Údržba systému může být učiněna kdykoliv během provozu, nejvýše však jedenkrát v kalendářním týdnu. V době odstávky je snížena dostupnost systému, případně systém nemusí být dostupný vůbec.

 

Pokud neprobíhá plánovaná odstávka systému a přesto se Vám upozornění na ní objevuje, máte pravděpodobně stránku tzv. nakešovanou. Aktualizujte stránku pomocí kombinace kláves CTRL+F5 nebo vymažte historii procházení vašeho internetového prohlížeče. Můžete se rovněž obrátit na písemnou podporu EnviHELP ("Zaslat dotaz" na http://helpdesk.cenia.cz).

<< < 2/3 > >>

Aktuality

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

28.8.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - SRPEN/ZÁŘÍ 2019 Více

2.5.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - KVĚTEN 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO