ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Národní geoportál INSPIRE -  Národní geoportál INSPIRE

Zveřejněno: 30.4.2019
INSPIRE je iniciativa Evropské komise pro vytvoření evropské infrastruktury prostorových dat, která má základ ve směrnici 2007/2/ES.

O národním geoportálu INSPIRE

Národní geoportál INSPIRE slouží jako základní rozhraní pro zprostředkování přístupu široké veřejnosti k prostorovým datům České republiky podle směrnice 2007/2/ES INSPIRE. Prostřednictvím nástrojů a služeb zajišťuje podporu povinným poskytovatelům při zveřejňování prostorových dat a souvisejících informací, které jsou pak za pomoci těchto nástrojů dostupné také široké veřejnosti.

Jeho základní funkcionalita je dána požadavky směrnice INSPIRE, navíc je doplněna o nástroj Georeportů, který je obsahově propojen s daty projektu Environmentální helpdesk.

 

Základní funkcionality geoportálu:

1. Vyhledávání informací o prostorových datech

Součástí geoportálu je metadatový katalog, do kterého mohou povinní poskytovatelé buď přímo ukládat metadata svých datových sad a služeb, nebo mohou připojit svůj vlastní metadatový katalog. Součástí je také validátor metadat oproti profilu INSPIRE. Zde zveřejněná metadata jsou veřejně dostupná všem, tedy i neregistrovaným uživatelům geoportálu a široká veřejnost tak může jejich prostřednictvím získat informace o dostupnosti prostorových dat používaných zejména ve státní správě.

2. Publikace prostorových dat pomocí mapové aplikace

Součástí geoportálu jsou také nástroje pro práci s mapou, které umožňují prohlížení zveřejněných dat a dotazování se na atributová data, data katastru nemovitostí a jiné. Uživatelé zde mají mimo jiné možnost tvorby vlastních mapových kompozic. Při jejich tvorbě je možné kromě dat zveřejněných na geoportálu využívat i nejrůznější webové služby.

3. Podpora webových služeb

Jedná se především o prohlížecí služby a WMS (Web Map Service) poskytující mapové kompozice do externích GIS aplikacích. Dále se jedná o možnost načtení vlastní WFS (Web Feature Service) do mapové kompozice a také podporu standardu WMC (Web Map Content), pomocí kterého lze ukládat vytvářené mapové kompozice.

4. Poskytování dat pomocí E-shopu

Tento nástroj umožňuje široké veřejnosti jednoduchým způsobem získat data nebo služby veřejné správy včetně schválení licenčních podmínek a zprostředkování případné platby. Pro poskytovatele dat zajišťuje možnost nabídnout vlastní data jako produkt veřejnosti bez nutnosti tvorby vlastního rozhraní pro poskytování prostorových dat.

5. Generování georeportů

Ve spolupráci s daty Environmentálního helpdesku (seznam životních situací) nabízí geoportál formou jednoduchého průvodce nabídne interpretaci vybraných užitečných informací ze zákonů vztažených na uživatelem zvolenou lokalitu. Pro vytvoření Georeportu stačí pouze zvolit téma a vybrat zájmové území v mapě. Výsledný Georeport obsahuje mapový výřez zájmového území doprovozený vysvětlující textovou částí a seznamem příslušných úřadů, které se týkají zvoleného tématu.

Další přidanou hodnotou je možnost registrace pod několika typy rolí. Registrovaní uživatelé (v roli poskytovatelů dat) mohou navíc využít nástroj monitoringu. Ten usnadňuje splnit povinnosti vyplývající z požadavků směrnice INSPIRE.

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO