ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Prevence závažných havárií -  Základní informace

Zveřejněno: 14.8.2018
Problematika prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je garantována Ministerstvem životního prostředí. Základním právním předpisem, pro tuto problematiku je zákon o prevenci závažných havárií. Zákon provádí příslušný předpis Evropské unie (Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. Seveso III).

Dokumenty

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO