ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Životní prostředí obecně -  Základní informace

Zveřejněno: 26.7.2018
Stav životního prostředí je pravidelně sledován a hodnocen v rámci hodnotících a statistických zpráv. Podívejte se na hlavní zprávy hodnotící stav životního prostředí v posledních letech.

Stav životního prostředí je pravidelně sledován a hodnocen v rámci hodnotících a statistických zpráv, a to zejména Zprávy o stavu životního prostředí, která je předkládána vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Statistické ročenky životního prostředí ČR.

Obě hodnotící zprávy obsahující informace o stavu životního prostředí v minulých letech jsou k dispozici i veřejnosti. V uvedených dokumentech jsou shrnuty aktuální poznatky o stavu a vývoji jednotlivých složek životního prostředí, vlivu hospodářských sektorů na životní prostředí, nástrojích politiky životního prostředí, dopadech současného stavu životního prostředí na lidské zdraví a ekosystémy a o stavu životního prostředí v mezinárodním kontextu.

 

 

Zajímavé odkazy:

 

Životní prostředí ve světě

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) od roku 1997 vydává Globální environmentální výhledy (Global Environmental Outlook) - zprávy, které hodnotí stav a trendy ve vývoji životního prostředí, interakce mezi životním prostředím a společností, význam životního prostředí pro rozvoj a kvalitu lidského života. Výhledy dosud byly vydány v letech 1997, 1999, 2002 a v roce 2007.

 

Životní prostředí v zemích OECD

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) poskytuje vládám analytické podklady pro přípravu účinných a ekonomicky efektivních politik životního prostředí, a to včetně zpráv o politice, stavu a vývoji životního prostředí jednotlivých států, dlouhodobých výhledů pro životní prostředí.

 

Životní prostředí v Evropě - EEA

Evropská environmentální agentura (EEA) poskytuje široký rozsah hodnocení, analýz stavu a trendů v životním prostředí stejně jako tlaků způsobených ekonomickými a sociálními silami. EEA je rovněž aktivní v oblasti vývojových scénářů, hodnocení politik a zajištění kvality dat. EEA je agenturou EU, v současné době má 32 členů. Jejím hlavním úkolem je poskytovat platné, nezávislé informace o životním prostředí.

 

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO