ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

ISPOP -  Registr OZO

Zveřejněno: 4.1.2021
Od 1. 1. 2020 je podle § 16 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, každá "Odborně způsobilá osoba podle § 17 odst. 1 písm. h) povinna ohlašovat ministerstvu prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností údaje v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to nejpozději do 60 dnů od vystavení dokladu o provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.".

Odborně způsobilou osobou (OZO) se podle zákona o ochraně ovzduší rozumí fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (§ 17 odst.1 písm.h)).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kde najdu fomulář k ohlášení?

PDF formulář F_OVZ_KTSP pro podání Hlášení o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. naleznete po přihlášení ve svém uživatelském účtu ISPOP v sekci MŮJ ÚČET -> záložka Stažení formuláře.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázkové manuály i videomanuály

V záložce Manuály a návody naleznete veškeré informace k užívání a fungování ISPOP. Informace k užívání ISPOP z pohledu Výrobce spalovacího stacionárního zdroje či Odborně způsobilé osoby naleznete v Manuálu pro OZO Výrobce, Manuálu pro OZO nebo ve videomanuálech dostupných i na YouTube.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informační portál OZO (IPO)

MŽP dne 10. 9. 2019 spustilo v pilotním režimu informační portál OZO, tzv. databázi techniků pro kontroly technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem na tuhá paliva.

Bližší informace k problematice IPO jsou dostupné na webových stránkách MŽP, konkrétně na adrese https://www.mzp.cz/cz/news_20190910-databaze-servisnich-techniku-revize-kotlu, samotná databáze je přístupná na adrese ipo.mzp.cz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Databáze odborně způsobilých osob

Databázi odborně způsobilých osob podle § 17a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, tvoří:

  • Registr OZO - registr je součástí systému ISPOP. Registr OZO je využíván jak pracovníky MŽP (na základě žádosti registrují a spravují údaje o Výrobcích), tak Výrobci (zadávají a spravují v ISPOP jednotlivá oprávnění pro OZO) i OZO (ti prostřednictvím ISPOP podávají hlášení o kontrole kotlů);
  • Databáze techniků (IPO) - mapová a vyhledávací databáze je plněna údaji o OZO z Registru OZO, databáze obsahuje také komunikační modul mezi provozovatelem spalovacího stacionárního zdroje a Výrobcem (více na https://ipo.mzp.cz/informacni-sekce).

Aktuality

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

30.3.2021

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - DUBEN 2021 Více

25.2.2021

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - BŘEZEN 2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO