ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

ISPOP -  Základní rady pro řádně podané hlášení

Zveřejněno: 24.5.2018
Zde naleznete několik tipů pro správně vyplněné hlášení do ISPOP.

1. Hlášení musí být podáno elektronicky v platném datovém standardu

Hlášení musí být v platném datovém standardu, který je zveřejněn na webových stránkách ISPOP. Vytvořit hlášení v platném datovém standardu je možné buď nástroji poskytovanými ze strany systému ISPOP (PDF formuláře), webovými formuláři (pro určité ohlašovací povinnosti agendy odpadů) nebo ve vlastním softwarovém nástroji. V případě, že hlášení není v platném datovém standardu (jiný datový formát, sken, listinné hlášení, excel apod.), není systémem po přijetí zpracováno, neboť není splněna podmínka §4 odst. 3 zákona č. 25/2008 Sb. a ohlašovací povinnost není splněna. Ke splnění podmínky datového standardu je nutno dodržet datový formát a splnit definované logické kontroly.

 

2. Hlášení musí být podáno prostřednictvím webových služeb (tlačítko odeslat on-line, odeslat hlášení do ISPOP) nebo prostřednictvím datové schránky ISPOP

Ohlášení prostřednictvím systému ISPOP znamená podání prostřednictvím definovaných kanálů, kterými jsou:

  • webová služba (odeslání přes stisk tlačítka „Odeslat on-line“ na konci každého PDF formuláře nebo „Odeslat podepsané/nepodepsané hlášení do ISPOP“ v případě webových formulářů)
  • datová schránka ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4,  a to buď přímo přes systém datových schránek nebo použitím tlačítka „Odeslat do ISDS“ na konci každého PDF formuláře nebo tlačítka „Odeslat do datové schránky“ v případě webových formulářů. V případě použití tlačítek z obou formulářů je nutno zadat přihlašovací údaje k datové schránce subjektu!

Jinými kanály nelze hlášení zaslat.

Před každým odesláním je provedena kontrola splnění datového standardu a logických validací, do jejich splnění není možno hlášení odeslat. 

 

3. Hlášení musí být rozlišeno na řádné nebo doplněné, doplněné hlášení musí obsahovat číslo řádného podání

Každé hlášení zaslané do systému ISPOP musí obsahovat, zda se jedná o hlášení řádné nebo doplněné. Každé první zaslání formuláře za konkrétní ohlašovací rok, ohlašovací povinnost a jednotku, za kterou se ohlašuje (subjekt, provozovnu, zařízení, zdroj apod.) je hlášení řádné.  Druhé a každé další je hlášení doplněné, v rámci kterého je nutno uvést evidenční číslo řádného podání. Systém ISPOP automaticky kontroluje vazbu mezi řádným a doplněným podáním a nezpracuje doplněné podání, pokud ohlašovatelem vyplněné evidenční číslo neodpovídá již zpracovanému řádnému podání za shodné IČ, jednotku a formulář. Stejně tak nepřijme druhé řádné hlášení za uvedenou kombinaci. Doplněné podání znamená opětovné podání celého formuláře v elektronické podobě a v platném datovém standardu (nelze opravovat pouze část).

 

4. Subjekt podávající hlášení musí být v systému ISPOP registrován

1.      Každý subjekt podávající hlášení prostřednictvím systému ISPOP musí být dle §4, odst. (6) novely zákona č. 25/2008 Sb. v systému registrován. Bez registrace není hlášení přijato a zpracováno.

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO