ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

ISPOP -  Stručný návod pro ohlášení do ISPOP

Zveřejněno: 2.1.2019
Zde naleznete v 8 krocích popsaný postup pro úspěšné splnění ohlašovací povinnosti dle zákona č. 25/2008 Sb.

1. Zjistěte, zda Vám v roce 2019 vznikla ohlašovací povinnost za předchozí rok či z průběžné evidence, kterou je nutno podat prostřednictvím ISPOP.

Zákon č. 25/2008 Sb. ukládá povinnost v roce 2019 hlásit za rok 2018 či  údaje z průběžné evidence prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností  ohlašovací povinnosti uvedené zde. Podmínky pro vznik jednotlivých ohlašovacích povinností jsou uvedené v jednotlivých zákonech a navazujících právních předpisech.

2. Pro práci v informačním systému ISPOP musí Váš počítač splňovat minimální technické požadavky a musíte mít nainstalovány aplikace ADOBE READER verze 10 nebo vyšší.

3. Proveďte registraci organizace. Registrace je dle zákona č. 25/2008 Sb. povinná, hlášení od neregistrovaných subjektů nebudou přijata. Registrační formulář naleznete na portálu ISPOP v sekci “CHCI PODAT HLÁŠENÍ“. Po registraci má subjekt k dispozici uživatelský účet, v kterém se zobrazují všechna hlášení zaslaná za organizaci do ISPOP a stav jejich zpracování. Registrační formulář se odesílá pouze v elektronické podobě. Po odeslání registračního formuláře subjektu je na kontaktní email, který jste vyplnili v registračním formuláři, odeslána automaticky notifikační zpráva potvrzující přijetí žádosti o registraci. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jsou uživateli doručeny po kontrole registračního formuláře  včetně jeho autorizace operátorem systému, je nutné proto počítat s několikadenní prodlevou. Registrační formulář je nutné autorizovat.

4. Autorizujte registrační formulář využitím jedné ze tří možností:

a. Připojením elektronického podpisu k formuláři registrace (provádí se kliknutím na pole elektronický podpis ve spodní části registračního formuláře). Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele.

b. „Odbavením" listinného potvrzení o registraci. K tomu je nutné použít formulář  "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP", který je přílohou emailu, který Vám byl odeslán jako potvrzení žádosti o registraci (v předchozím bodě). Potvrzení vytiskněte, nechte podepsat osobou s podpisovým právem za organizaci a originál v listinné podobě odešlete na adresu provozovatele systému - CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, PSČ 100 05, Praha 10, NEJPOZDĚJI DO 5 DNŮ. Pokud je autorizace správně provedena, jsou žadateli doručeny na e-mail uvedený v registračním formuláři přístupové údaje do uživatelského účtu ISPOP. Povinnost zaslání autorizace do 5 dnů od podání registrace/hlášení vychází ze správního řádu. Pokud bude autorizace zaslána později, posouvá se datum podání registrace/hlášení na datum zaslání autorizace.

c. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP. Formuláře zaslané touto datovou schránkou budou považovány za autorizované.

5. Přihlašte se do svého uživatelského účtu ("Přihlášení" ve světle modrém rámečku vpravo nahoře).

6. Proveďte kontrolu registrací provozoven IRZ a ovzduší, za které budete hlásit do ISPOP 2019 a nezaregistrované provozovny zaregistrujte – tento krok je nutný pouze pokud chcete zpracovat hlášení do IRZ nebo souhrnnou provozní evidenci zdrojů znečišťování ovzduší a oznámení o výši poplatků, ostatní formuláře lze podávat bez registrace provozoven IRZ a ovzduší. Registrace provozovny IRZ je schvalována operátorem ISPOP, je proto nutné počítat s vícedenní prodlevou. Registrace provozovny se neautorizuje.

7. Stáhněte a vyplňte formuláře, za které jste povinni splnit ohlašovací povinnost. Zde naleznete přehled všech ohlašovacích povinností, které se plní prostřednictvím ISPOP. V první tabulce jsou uvedeny formuláře v technologii ADOBE, které naleznete předvyplněné ve svých uživatelských účtech. Tyto formuláře lze vyplňovat online v internetovém prohlížeči přímo ve Vašem uživatelském účtu (za předpokladu aktivního připojení k internetu) nebo si je můžete uložit do Vašeho počítače či na elektronický nosič dat a pracovat s nimi offline (bez aktivního připojení k internetu). Formuláře jsou ve formátu PDF. Pro vytvoření hlášení lze použít vlastní software, jehož výstupem je hlášení ve formátu xml, které odpovídá datovému standardu.  Formuláře uvedené v druhé tabulce nejsou v uživatelských účtech - jedná se o internetové formuláře, které lze vyplnit online, nebo můžete pro vytvoření hlášení použít vlastní software, jehož výstupem je hlášení ve formátu datového standardu MŽP. Při použití internetových formulářů klikněte na tlačítko "vyplnit nový formulář hlášení" ve spodní části stránky. Na následující stránce postupujte podle pokynů v textu a vyberte hlášení, které chcete zpracovat. Formuláře uvedené ve třetí tabulce se zpracovávají v portálových aplikacích podniků povodí, nikoliv přímo v informačním systému ISPOP - postupujte podle pokynů na internetových stránkách jednotlivých podniků povodí (odkazy naleznete v poslední části této stránky).

8. Podejte formulář do ISPOP - podání přímo do ISPOP se týká formulářů z první a druhé tabulky z předchozího bodu, agendy z třetí tabulky se podávají prostřednictvím portálových aplikací podniků povodí. Podání lze učinit následujícími způsoby:

a. Formuláře ADOBE lze odeslat do ISPOP pomocí tlačítka "odeslat online" v dolní části formuláře.

b. Soubor reprezentující zpracované hlášení je možné uložit na disk počítače nebo na elektronický nosič dat a poté odeslat do datové schránky, která zaručí autorizaci.


Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO