ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana přírody -  Ochrana volně žijících ptáků

Zveřejněno: 10.8.2018
Povinnost zajistit ochranu všech volně žijících druhů ptáků vyskytujících se na území členských států Evropských společenství vyplývá z článků 5, 6, 7 a 9 směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“), které byly do národní legislativy transponovány prostřednictvím § 5a a § 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Aktuality

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

28.8.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - SRPEN/ZÁŘÍ 2019 Více

2.5.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - KVĚTEN 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO