ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

Ochrana přírody -  Záchranné stanice

Zveřejněno: 10.8.2018
V blízkosti lidských sídel a komunikací se často nacházejí volně žijící živočichové, kteří zde utrpěli nějakou újmu. Řadě lidí není jejich osud lhostejný a snaží se jim pomoci. Ti nejaktivnější z nich postupně dali vzniknout zařízením, která dnes známe jako záchranné stanice pro handicapované živočichy. Hlavní náplní těchto záchranných stanic je zmíněné živočichy vyléčit a pokud možno maximum z nich vrátit do jejich přirozeného prostředí. Záchranné stanice se rovněž podílejí na informování veřejnosti o vlivu, který lidské hospodaření v krajině na živočichy má a učí veřejnost zraněním a jiným újmám účinně předcházet.

Databáze záchranných stanic pro handicapované živočichy

Databáze záchranných stanic, kterým bylo uděleno povolení k provozování podle § 5 odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Aktuality

17.1.2020

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - LEDEN/ÚNOR 2020 Více

2.12.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - PROSINEC 2019 Více

23.10.2019

PŘEHLED plánovaných provozních odstávek systému ISPOP a EnviHELP - ŘÍJEN/LISTOPAD 2019 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO