ENVI HELPDESKENVI Helpdesk

Související články - oblasti životního prostředí

SEPNO -  Základní informace

Zveřejněno: 27.7.2018
Systém SEPNO poskytuje elektronické služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy.

Povinnost ohlašování přepravy nebezpečných odpadů v souladu s §40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se od 2.5.2018 plní prostřednictvím Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO).

 

SEPNO je samostatným modulem Informačního systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), systém SEPNO poskytuje elektronické služby za účelem příjmu a zpracování Ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů v elektronické podobě a jejich další zpřístupnění příslušným institucím veřejné správy. Služby systému SEPNO jsou dostupné uživatelům registrovaným v registru systému ISPOP.

 

SEPNO je informačním systémem veřejné správy dle § 2 písm. b) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. SEPNO jako modul ISPOP je zřízen a veden v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Správcem SEPNO ve smyslu ustanovení § 2 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb. je Ministerstvo životního prostředí, které přenáší část činností spojených se správou SEPNO na provozovatele. Provozovatelem SEPNO ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb. je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

 

Legislativa v oblasti ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
  • vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

 

Aktuality

21.9.2021

Odstávka ISPOP a nedostupnost navazujících systémů dne 22. 9. 2021 Více

22.7.2021

Změna sídla a názvu provozovatele EnviHELP Více

31.3.2021

Nedostupnost systému EnviHELP dne 6.4.2021 Více

Logo CENIA
Logo ISPOP
Logo SEPNO